Garnet stralen

Nieuw bij Iceblaster is het GMA Garnet stralen. Garnet is een Australisch mineraal dat in verschillende korrelgroottes verkrijgbaar is.

De keuze voor de korrelgrootte is afhankelijk van het te stralen materiaal. Voor het verwijderen van lak- en verflagen wordt er gekozen voor een kleine korrel, maar voor het verwijderen van elastische materialen zoals tectyl wordt een grovere korrel gebruikt.

In combinatie met water

Garnet is een natuurlijk mineraal dat voornamelijk in Australië gewonnen wordt. Omdat het een straalmiddel is dat niet splijt tijdens het straalproces is het in principe geschikt voor meermalig gebruik. Maar dat is in onze toepassingen zelden het geval. Belangrijker is dat het middel veel minder stof oplevert tijdens het stralen. En omdat wij Garnet ook nat kunnen stralen is stof vrijwel uitgesloten.

Zeer geschikt voor bodems

GMA Garnet is bij uitstek hét middel om bodems van voertuigen kaal te stralen. Voorwaarde is wel dat het voertuig in een spit staat en dat het gebruikte water en straalmiddel zijn weg kan vinden.
Omdat de grove Garnet het onderliggende materiaal iets opruwt, is de bodem na het stralen meteen geschikt om opnieuw tegen roest behandeld te worden.

Geen toekomstige roestvorming

Stralen met Garnet heeft het voordeel dat wanneer dit nat gebeurt, er vrijwel geen restanten achterblijven. Daarnaast betreft het een natuurlijk mineraal waardoor u ook gevrijwaard bent van het doorwerken in de toekomst, zoals dat bij soda of chemicaliën wel het geval is.

Andere toepassingen

Garnet is een natuurlijk voorkomend mineraal en kan voor zeer veel uiteenlopende toepassingen ingezet worden. Garnet wordt  wordt veel toegepast voor de volgende werkzaamheden:

  • Reingen van gevels en beton.
  • Verwijderen graffiti van steenachtige ondergrond.
  • Verwijderen van verf en roest van staal en overige metalen.
  • Verwijderen antifouling verf van jachten en reinigen van meubels.
  • Stralen van bodems van voertuigen