Nabehandeling roest

Nadat een bodem van een voertuig is gereinigd of geheel is ontdaan van coating, is het zaak deze te behandelen. Iceblaster adviseert RX producten voor dit doel. Deze producten zijn speciaal bedoeld voor de behandeling van roest. Meteen bestellen? Klik dan hier.

RX is er in drie verschillende soorten

Er zijn drie verschillende soorten RX: RX5, RX7 en RX10.
In het kort: RX 5 is een speciaal ontwikkeld product ter voorbehandeling van reeds door roest aangetaste oppervlakken.

RX 7 is een speciaal ontwikkeld product voor roestbestrijding in holle ruimtes (bv kokerbalken).

RX 10 is een coating welke speciaal ontwikkeld is ter bescherming van de binnen- en onderzijde van bijvoorbeeld auto’s.

RX5 Spuitbus 400 ml

RX5 is een speciaal ontwikkeld product ter voorbehandeling van reeds door roest aangetaste oppervlakten. RX5 anti roest is een transparant product met een sterk penetrerende werking. Hecht zich onder de roest aan het metaal en isoleert de bestaande roest volledig. RX5 geeft een zeer goed hechtende ondergrond voor verdere bewerking met bijvoorbeeld RX10 of een goede synthetische verfsoort op alkydharsbasis. RX5 anti roest is een product met vele toepassingsmogelijkheden en door haar grote “uitstrijk”- eigenschappen een ongekend voordelig product.

RX5 Anti Roest is, afhankelijk van de atmosferische omstandigheden, na 24 uur droog en geschikt voor verdere bewerking. Voor het beste resultaat dient u RX5 in twee lagen aan te brengen. Als het staal schoongeschuurd of geslepen is dient men RX5 pas na minimaal 24 uur aan te brengen, er moet eerst een oxidehuid worden gevormd, deze is nodig om RX5 optimaal te laten werken.

Het verbruik van RX5 is ongeveer 1 liter per 8 tot 10 vierkante meter. RX5 is uitsluitend overschilderbaar met synthetische producten, we raadden echter aan om RX5 af te werken met RX10. In holle ruimtes moet u eerst RX5 aanbrengen en deze na droging afwerken met RX7.

 • Reeds aangetast staal kunt u beschermen met RX5
 • is, afhankelijk van de atmosferische omstandigheden, na circa 24 uur droog en geschikt voor verdere bewerking
 • Transparant met een sterk penetrerende werking
 • hecht zich onder de roest aan een metaal en isoleert de bestaande roest volledig
 • geeft een zeer goed hechtende ondergrond voor verdere bewerking met bijvoorbeeld RX10 of een goede synthetische verfsoort op alkydharsbasis

De prijs van RX5

De prijs van een spuitbus 400 ml RX 5 bedraagt € 15,95 inclusief b.t.w.
Ook verkrijgbaar in blikken:
– 0,5 liter € 15,95
– 1 liter € 27,95
– 2,5 liter € 65,95
– 5 liter € 125.-

Bestellen kan door hier te klikken
RX5 spuitbusRX5 blik

Gebruikershandleiding RX5

Het verbruik van RX5 is ongeveer 1 liter per 8 á 10 vierkante meter. Voor het beste resultaat dient u RX5 in twee lagen aan te brengen. Indien het staal schoon geschuurd of geslepen is, moet er minimaal 24 uur gewacht worden tot de behandeling gaat plaatsvinden. RX5 werkt namelijk pas optimaal als er op het metaal een oxidehuid is gevormd.
RX5 is een product op basis van lijnolie, alkydharsen en oplosmiddelen. De te behandelen oppervlakken moeten absoluut droog en vetvrij zijn, dus bij voorkeur zo kort mogelijk na het droogijsstralen. Losse roest dat na het stralen is achtergebleven dient u zoveel mogelijk te verwijderen met behulp van een roestborstel of door bikken. Hierna RX5 aanbrengen met kwast of spuit-apparatuur, zodanig dat de gehele roestlaag verzadigd wordt met RX5. Mocht de eerste laag hiertoe niet toereikend zijn, dan niet wachten tot deze 100 % droog is, doch de tweede laag nat over nat aanbrengen. Tenminste 24 uur laten drogen afhankelijk van de atmosferische omstandigheden. Geforceerd drogen komt het proces niet ten goede.

Sterk penetrerend

Door de sterk penetrerende werking van RX5 is het mogelijk dat dikke plakken roest losweken. Na droging kunt u deze gemakkelijk verwijderen door bikken of kloppen. De hierdoor ontstane blanke plekken opnieuw met RX5 behandelen als hierboven omschreven.

Nieuw staal

Nieuw staal eerst zoveel mogelijk van walslaag ontdoen en ontvetten. Daarna laten aanroesten doormiddelen van het te behandelen oppervlak met een natte spons of plantenspuit te bevochtigen en een nachtje buiten te laten liggen. Dit proces versterkt de hechting van RX5 aan het te behandelen oppervlak aanzienlijk.

Na droging RX5 laag niet meer schuren, doch directe afwerklaag van RX10 aanbrengen. Niet overschilderen met agressieve primers, autolakken, 2componenten-lak, celluloselakken enz. Om een optimaal resultaat te bereiken verdient het aanbeveling de afwerkverf te verdunnen met 10 – 15 % RX5. Hierdoor worden uitstrijkbaarheid en hechting sterk verbeterd.

Waarschuwingen
Ontvlambaar. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken. Damp en spuitnevel niet inademen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Ingeval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat 2 Butanonoxim en Cobalt (2+) zout van C6-19 vetzuren. Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. LET OP! RX5 is oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de arbo regels.

RX7

RX7 Antiroest is een product dat speciaal is ontwikkeld als roestbestrijdingsmiddel voor toepassing in holle ruimten. RX7 anti roest heeft een sterk penetrerende werking en komt daardoor op plaatsen die voor andere algemeen toegepaste coatings, niet bereikbaar zijn.

Neutraliseert bestaande roest en stopt verdere roestvorming. Hecht zich sterk aan het te bewerken oppervlak en loopt niet af bij hoge temperaturen. RX7 antiroest wordt nooit helemaal droog en blijft elastisch, ook bij lagere temperaturen. RX7 is NIET overschilderbaar.

 • In een handige spuitbus
 • is niet overschilderbaar!!
 • RX7 zorgt voor een langdurige bescherming
 • neutraliseert bestaande roest en stopt verdere roestvorming
 • NB. RX7 dient men alleen te gebruiken na behandeling met RX5
 • hecht zich sterk aan het te beschermen oppervlak en loopt niet af bij hogere temperaturen
 • Speciaal voor holle ruimtes! (bv kokerbalken)
 • wordt nooit helemaal droog, maar blijft elastisch, ook bij lagere temperaturen
 • heeft een sterk penetrerende werking en komt daardoor op plaatsen die voor andere coatings onbereikbaar zijn

De prijs van RX7

De prijs van een spuitbus 400 ml RX7 bedraagt € 12,95
Ook verkrijgbaar in blikken van 1 liter voor € 28,95

Bestellen kan door hier te klikken
RX7 spuitbusRX7 blik 1 liter

Gebruikshandleiding RX7

De te behandelen oppervlakken moeten absoluut vetvrij en droog zijn. Losse roest zoveel mogelijk verwijderen door bikken of met behulp van een roestborstel.

Eerst voorbehandelen met RX5

Een voorbehandeling met RX5 is verreist om een goede roestwerende en impregnerende werking te krijgen. Ook is de hechting van RX7 vele malen beter wanneer het te behandelen oppervlak is voor behandeld met RX5.

RX7 aanbrengen door middel van een verfspuit, spuitbus of kwast. Het ingesmeerde of gespoten oppervlak wordt niet droog. Het behoud haar roestwerende eigenschappen onder alle weers- en temperatuursomstandigheden. Door de elastische laag RX7 krijgt vocht en zuurstof geen kans meer om het behandelde oppervlak opnieuw middels roest aan te tasten.

RX7 is niet overschilderbaar, doch tast de bestaande verflagen niet aan.

Door haar sterk penetrerende eigenschappen is RX7 uitermate geschikt voor toepassing in holle ruimtes om roestvorming van binnenuit te voorkomen en te stoppen.

Waarschuwingen
Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Buitenbereik van kinderen bewaren! In geval van inslikken direct een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bus goed gesloten bewaren. Damp niet inademen. Restanten afgeven aan inzameldienst Chemisch Afval. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Met RX7 vervuilde doeken/papier uitsluitend in een gesloten container bewaren i.v.m. mogelijke broei.

RX 10

RX10 is een coating die speciaal is ontwikkeld ter bescherming van de onderzijde en binnenkant van automobielen. RX10 Anti Roest is goed bestand tegen zouten en lichte zuren, is geheel gifvrij en niet agressief en maakt het voertuig bestendig tegen steenslag. RX10 antiroest hecht zich muurvast aan het te behandelen materiaal.

Geen uitdroging

RX10 antiroest vormt een voortreffelijk afdichtende laag, is overschilderbaar en voordelig in gebruik. RX10 is goed te spuiten maar ook prima te verwerken met een kwast. RX10 bevat geen bitumen en/of wax, dus roestvorming ten gevolge van uitdroging en krimpen is uitgesloten.

RX10 is niet overschilderbaar met een 2 componenten lak.

Het verbruik van RX10 is 1 liter per 8 tot 10 vierkante meter, om een optimaal resultaat te bereiken dient u RX10 in twee lagen aan te brengen. Bij het aanbrengen van de eerste laag kan men de RX10 verdunnen met RX5 (probeer evenveel RX5 als RX10 door elkaar te mengen). De tweede laag moet worden aangebracht met RX10 waar ongeveer 10% RX5 aan toe moet worden gevoegd.

Iedere RAL kleur

LET OP! Wordt geleverd in elke gewenste RAL kleur, zet de RAL kleurcode neer bij opmerkingen. De levertijd van RX10 in een RAL kleur is 5 tot 10 werkdagen.

Eigenschappen RX10

 • RX 10 is een coating welke speciaal ontwikkeld is ter bescherming van de binnen- en onderzijde van bijvoorbeeld auto’s
 • is uitsluitend overschilderbaar met synthetische lak (altijd eerst een proefstukje maken!)
 • NB. RX10 dient men alleen te gebruiken na een behandeling met RX5. De verwerkingstemperatuur van de RX producten is boven de 15 graden Celsius.
 • hecht zich muurvast aan het te behandelen materiaal
 • is gifvrij en niet agressief
 • is goed voor jarenlange bescherming
 • is bestand tegen zouten en lichte zuren
 • vormt een voortreffelijk afdichtende laag
 • bevat geen bitumen en of wax, dus roestvorming tgv uitdrogen of krimpen is uitgesloten
 • is voldoende bestand tegen steenaanslag

Prijzen RX10

 • Blik RX10 kleur zwart 1 liter € 27,95
 • Blik RX10 RAL kleur naar keuze € 31,95
 • Blik RX10 kleur zwart 2,5 liter € 69.-

RX10 blik zwart

Gebruikshandleiding RX10

Het verbruik van RX10 ligt eveneens op 1 liter per 8 á 10 vierkante meter. Om een perfect resultaat te bereiken dient men RX10 ook in twee lagen aan te brengen. Bij het aanbrengen van de eerste laag kan men de RX10 verdunnen met RX5 (evenveel RX10 als RX5 door elkaar mengen). De tweede laag wordt aangebracht met RX10 waar circa 10% RX5 aan is toegevoegd. (dus 1 deel RX5 op 9 á 10 delen RX10). De standaard RX10 geeft een diepzwarte afwerking in hoogglans.  
Voor gebruik goed roeren en ook tijdens verwerken regelmatig roeren. Schraap daarbij met enige regelmaat over de bodem zodat alle componenten van RX10 goed door elkaar gemengd zijn.

Verdunning

RX10 is goed te spuiten en tevens prima te verwerken met een kwast en is overschilderbaar. Voor verdunning bij het verwerken van RX10 kunt u RX5 gebruiken tot een maximaal van 15 %.

Droogt niet uit

RX10 vormt een voortreffelijk afdichtende laag, is gifvrij en niet agressief. Tevens bevat RX10 geen bitumen en/of wax, dus roestvorming ten gevolge van uitdrogen en krimpen is uitgesloten.

Waarschuwingen
Ontvlambaar. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bestellen kan door hier te klikken