Uitleg over droogijs

Wat is droogijs?

Droogijs is koolzuurgas in vaste vorm. De maximumtemperatuur bedraagt – 78,64ºC en de dichtheid 1,56 g/cm³. Droogijs onttrekt bijna tweemaal zoveel warmte per kg als waterijs. Bijkomend voordeel is dat het direct van vaste stof overgaat in een gas, zonder vloeistof te worden – vandaar de term ‘droogijs’. Dit proces heet sublimatie. Sublimatie is een chemisch proces waarbij een stof van vaste fase direct overgaat naar gasvormige fase. De vloeibare fase van de stof wordt hierbij overgeslagen. Als droogijs dus verdampt (we spreken hier niet van smelten) dan gaat het van ijs meteen over in gas, CO2

Wat is CO2?

CO2 (koolzuur) komt voor in de natuur in bijvoorbeeld waterputten, maar we kennen het allemaal in de vorm van uitstoot van chemische bedrijven,  auto’s of kunstmestfabrieken. De door Iceblaster gebruikte CO2 is van industriële kwaliteit. Dat is voor straaltoepassingen meer dan voldoende.

Hoe maak je droogijs?

Droogijs wordt gemaakt door het gasvormige CO2 (koolzuur) onder hoge druk samen te persen en af te koelen, zodat vloeibaar CO2 ontstaat. Vervolgens laat men het vloeibare CO2 uitzetten tot atmosferische druk en ontstaat koolzuursneeuw. Deze sneeuw wordt daarna in een kamer hydraulisch geperst tot blokken, plakken of pellets. Die laatste vorm wordt door Iceblaster gebruikt.

In welke vorm bestaat droogijs?
Normaliter in blokken, plakken en pellets. De blokken kunnen op maat worden gesneden zodat ze in de voedselindustrie gebruikt kunnen worden voor het koelen van voedingswaren. De bekendste toepassing hierin is de catering in een vliegtuig. Het grote voordeel daar is dat er na verdamping geen restmiddel meer is en het blijft daarnaast bijzonder lang koud. Een andere bekende toepassing is bij toneelvoorstellingen waar mist gewenst is. Dan wordt er water over blokken droogijs gegoten waardoor de verdamping tot stand komt. De damp lijkt op mist.
Pellets zijn in een aantal maten leverbaar, variërend van 1,5 tot 16 mm. De pellets worden gebruikt bij droogijsstralen. De apparatuur van Iceblaster kan op iedere gewenste korrelgrootte worden ingesteld.

TopHoe wordt droogijs verpakt?

Droogijs wordt geleverd in piepschuimen dozen of dikwandige, geïsoleerde containers van glasvezel. Een dikke isolatielaag van polyurethaanschuim beschermt het droogijs tegen de omgevingstemperatuur want de verdamping begint bij een temperatuur die hoger is dan -79 graden Celsius.

TopIs droogijs gevaarlijk?

Indien de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen dan is droogijs niet gevaarlijk. De risico’s van droogijs zijn:

  • Verstikking: 10 kg droogijs kan overgaan in 5,4 kubieke meter koolzuurgas. Het gas is anderhalf maal zwaarder dan lucht en concentreert zich altijd op de bodem, nog meer bij koude omstandigheden. Naarmate het gas opwarmt, vermengt het zich met de lucht en leidt het tot verstikking als zich 5% koolzuur of meer in de atmosfeer bevindt.
  • Bevriezing: het aanraken van droogijs kan bevriezing van de huid veroorzaken. Wij werken daarom altijd met handschoenen aan om bevriezing te voorkomen.
  • Ontploffing: wanneer droogijs in afgesloten containers wordt opgeslagen of vervoerd dan zal het overgaan in gasvorm en wordt er een druk opgebouwd als het gas niet kan ontsnappen. Deze druk loopt op totdat de boel klapt.

Hoe vervoer je droogijs?

Droogijs wordt door ons vervoerd in speciale containers in de laadruimte van onze portable straalunit. Deze ruimte is tevens voorzien van een aparte melder die alarm geeft als hetCO2 gehalte in de lucht te hoog wordt.

Hoe lang blijft droogijs goed?

Dit is geheel afhankelijk van de wijze van zaken zoals opslag en de omgevingstemperatuur. De producent geeft een sublimatie op van ongeveer 5 tot 10% per 24 uur. Dus de verdamping betreft zo’n 2,5 Kg per etmaal bij een container van 25 Kg.

Wat is het verschil tussen droogijs en waterijs?

Droogijs verdampt in gas en waterijs verdampt in water. Water bevriest bij een temperatuur onder de nul graden Celsius en droogijs pas bij -79. Droogijs heeft daardoor een veel betere koelcapaciteit. Wanneer het gebruik van waterijs vereist of gewenst  is, kan droogijs eveneens worden toegepast om de levensduur van waterijs te verlengen.
omdat droogijs geperst wordt is het eenvoudiger in een gewenste vorm leverbaar dan waterijs.

Droogijs in verschillende vormen